Kinderopvang
Amsterdam
 

Vormen van kinderopvang

Amsterdam kent een groot aanbod van kinderopvang. Binnen de kinderopvang is de volgende onderverdeling te maken:

Kinderdagverblijf
Een kinderdagverblijf verzorgt kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De kinderen worden verdeeld over groepen van maximaal 16 kinderen, afhankelijk van de leeftijd. De groepen kunnen horizontaal zijn (een groep per leeftijdscategorie, vaak een groep voor 0 tot 1½ en een groep voor 1½ tot 4) of verticaal (kinderen van alle leeftijden in een groep). Per groep zijn er minimaal twee pedagogische medewerkers. Er zijn ook kinderdagverblijven waar de grens tussen babygroep en peutergroep op 2 jaar ligt.

Peuterspeelzaal
Opvang in een peuterspeelzaal is voor kinderen vanaf 2 jaar, tot zij naar de basisschool gaan. Voor peuteropvang kun je geen kinderopvangtoeslag krijgen. Let op: vanaf 1 januari 2018 verandert dit misschien en kunt u misschien wel in aanmerking komen voor kinderopvangtoeslag als uw kind naar een peuterspeelzaal gaat.

Dagopvang
Dagopvang is opvang voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Een kind kan hiervoor terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld KDV kinderdagverblijf) of gastouder. Als het kindercentrum of de gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

  • flexibele opvang: bij sommige kindercentra kan uw kind ook gebruik maken van kinderopvang buiten de gebruikelijke tijden en dagen. Op onze website wordt dit bij de organisatie vermeld.

Buitenschoolse opvang (BSO)
Buitenschoolse opvang (BSO) of Naschoolse opvang (NSO) is opvang voor schoolgaande kinderen. Je kind kan hiervoor, net als bij de dagopvang, terecht bij een kindercentrum (bijvoorbeeld KDV kinderdagverblijf) of gastouder. Als het kindercentrum of de gastouder geregistreerd staan in het Landelijk Register Kinderopvang en Peuterspeelzalen (LRKP), dan heeft u mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

Tussenschoolse opvang
Tussenschoolse opvang is opvang tussen de middag voor schoolgaande kinderen. Soms wordt dit op de basisschool zelf geregeld. Je kunt hiervoor geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Ouderparticipatiecrèche
Een ouderparticipatiecrèche (crèche, kresj) wordt gevormd door een vereniging van ouders. In plaats van gediplomeerde pedagogische medewerkers leiden ouders de crèche. Er zijn als gevolg geen betaalde krachten waardoor de maandelijkse ouderbijdrage laag ligt. Per dagdeel draaien 2 ouders een dienst en maandelijks komen ze bij elkaar om te vergaderen en te klussen. Veel ouderparticipatiecrèches zijn officieel erkende kinderopvangcentra, waardoor ouders in aanmerking komen voor toeslagen[1] .

Ouderparticipatie BSO
De ouderparticipatie BSO is een vorm van buitenschoolse opvang en werkt volgens de principes van de ouderparticipatiecrèche, echter gaat het hier om kinderen van 4 tot 12 jaar en gaat het vaak om naschoolse opvang, dus niet om opvang voor de gehele dag of opvang in de vorm van een peuterspeelzaal.

24-uurs kinderopvang
24-uurs kinderopvang, wordt over het algemeen geboden in de leeftijd van 0 tot en met 12. De opvang vindt 24 uur per dag plaats, hetgeen niet wil zeggen dat kinderen er 24 uur per dag blijven. De opvang wordt vooral gebruikt door ouders die in dienstverlenende beroepen werken, maar ook door ouders in andere onregelmatige beroepen.

Opvang door vrienden en familie
Voor oppas en opvang door vrienden of familie kunt u geen kinderopvangtoeslag krijgen.

Kinderopvang toeslag:
Wanneer heb je recht op kinderopvang toeslag
proefberekening toeslag

Welke soorten kinderopvang zijn er?
Soorten kinderopvang rijksoverheid


Vrije plaatsen

Als je op korte termijn kinderopvang nodig hebt, kun je zoeken welke kinderopvangorganisaties op dit moment vrije plaatsen hebben.
Op zoek naar vrije plaatsen?
kinderopvang zoeken:
Soort opvang:
Stadsdeel
Postcode
Naam organisatie
Specialisatie
 

 

advertenties
Junior Service Amsterdam
Kinderdagverblijf Rovertjes
Hanging Houses, speeltenten voor kinderen
TintelTuin
Voor ouders en kinderen die eens iets anders willen op vakantie...
Internet diensten
Webdesign, webdevelopment, e-commerce, restyling...
Kindercentrum De Morgenstond
Klimhal Amsterdam voor kinderfeestjes...
Breng een bezoekje aan Kids Planet
Uw logo hier? 
Neem contact met ons op