Kinderopvang
Amsterdam

Vrije woensdagmiddag verdwijnt

De verwachting is dat over een aantal jaren de vrije woensdagmiddag voor kinderen is verdwenen. Jeanette Doornenbal, lid van de landelijke initiatifgroep Andere Tijden en lector intergraal jeugdbeleid aan de Hanzehogeschool Groningen denkt dat er volgend jaar vijfhonderd scholen meedoen. Eerder berichtten we al dat de werkgroep verwacht dat minstens duizend scholen bereid zijn om hun rooster aan te passen naar vijf gelijke schooldagen van 08.30 tot 14.00 uur.

Vijf gelijke schooldagen
Het voordeel van vijf gelijke schooldagen is dat ouders niet meer massaal gebruikmaken van naschoolse opvang op de maan-, dins- en donderdagen maar er meer spreiding is. Dat is weer gunstig voor de wachtlijsten. Op Radio 1 vertelde een moeder dat ze twee jaar moest wachten op een plekje in de naschoolse opvang voor haar kind. Maar het komt ook voor dat ouders drie jaar moeten wachten. Ook voor de kinderopvang is het gunstig als er vijf gelijke dagen zijn. Omdat de opvangmiddag langer is, kan er makkelijker worden samengewerkt met sport- en andere verenigingen.

Meer samenwerking
Veel mensen denken dat de oplossing erin zit dat kinderopvang en onderwijs beter met elkaar gaan samenwerken en beter op elkaar aansluiten. Ton Duif van de AVS, de vereniging van schooldirecteuren noemt een speel-leerdag waarin opvang en onderwijs elkaar afwisselen. Hoogleraar Onderwijskunde aan de UvA ziet gedifferentieerde lestijden voor zich afgesteld op het kind. 'Je hebt kinderen die aan de bovenkant zitten en zich vervelen in de les en kinderen die wel wat ondersteuning kunnen gebruiken. Het is in het belang van het kind om te kijken naar een passende inrichting voor ieder indiviudeel kind.'

Achterhaald
'De vrije woensdagmiddag is niet meer van deze tijd, met tweeverdieners, vrouwenparticipatie en een 24 uurseconomie' zegt Jeanette Doornenbal. De huidige lestijden zijn volgens haar afgeleid van een agrarische samenleving 'met tussen de middag lange pauzes om te eten en lange zomervakanties om op het land te werken. Nu veel ouders tussen de middag niet meer thuis zijn, dringt zich de vraag op of kinderen de hele dag naar school moeten met een lange pauze waarvoor tussenschoolse opvang nodig is.'

advertenties
Junior Service Amsterdam
Kinderdagverblijf Rovertjes
Hanging Houses, speeltenten voor kinderen
TintelTuin
Voor ouders en kinderen die eens iets anders willen op vakantie...
Internet diensten
Webdesign, webdevelopment, e-commerce, restyling...
Kindercentrum De Morgenstond
Klimhal Amsterdam voor kinderfeestjes...
Breng een bezoekje aan Kids Planet
Uw logo hier? 
Neem contact met ons op