Kinderopvang
Amsterdam

DEN HAAG - In een nieuw onderzoeksrapport van Unicef over de kwaliteit van de kinderopvang scoort Nederland positief op vijf van de tien criteria. Aandachtspunten zijn het ouderschapsverlof en de hoge kosten voor kinderopvang.

In een nieuw onderzoeksrapport van Unicef wordt vergeleken hoe de rijkste landen ter wereld omgaan met kinderen in hun eerste levensfase. Nederland scoort, net als Oostenrijk en het Verenigd Koninkrijk positief op vijf van de tien criteria. Aandachtspunten zijn het ouderschapsverlof en de hoge kosten voor kinderopvang.

Volgens het rapportvan Unicef 'Innocenti Report Card 08 - The Childcare Tranisition' is de huidige opgroeiende generatie de eerste waarvan een meerderheid een belangrijk deel van hun prille leven buitenshuis wordt opgevangen of verzorgd. Bijna 80 procent van alle drie- tot zesjarige kinderen in de rijke landen bevindt zich in enige vorm van voorschoolse educatie.

Eerste levensjaar thuis
Alleen Zweden voldoet aan alle voorgestelde criteria, gevolgd door IJsland. Denemarken, Finland, Frankrijk en Noorwegen voldoen aan acht criteria. Nederland scoort dus op vijf criteria. Aandachtspunt voor ons land is de duur van het ouderschapsverlof. Hiermee behoort Nederland tot de laagste van de landen van de EU. In Scandinavische landen is het mogelijk dat één van de ouders minstens het eerste levensjaar thuis met de baby kan doorbengen.

Ook wordt in het rapport aandacht gevraagd voor de hoge kosten van kinderopvang. Volgens het rapport betalen ouders in Nederland gemiddeld 44 procent van de totale kosten voor kinderopvang. Maar dit percentage zou gaan over het jaar 2005. Inmiddels betalen ouders in Nederland 23 procent van de kosten en wordt dit volgend jaar verhoogd naar 29 procent.

Reactie NJi
Het Nederlands Jeugdinstituut heeft in een reactie op het rapport laten weten dat er niet alleen ruimte voor verbetering is van het beleid, maar dat ook de praktijk aanleiding geeft tot verbetering. ze noemt het VVE-beleid als voorbeeld waarin Nederland in het Unicef-rapport voor wordt geprijst. De praktijk is echter anders, aldus het NJi. Kinderen verkeren minder samen in een groep en segregatie treedt nog steeds op. Alleen de voorgenomen harmonisatie zal kunnen bijdragen aan een oplossing.

Ook doet Nederland het volgens het rapport niet slecht op het gebied van de kwaliteit. De drie criteria (voldoende jaren opleiding van de leidsters, het aantal opgeleide leidsters per voorziening en de groepsgrootte) zijn beleidsmatig vastgelegd en de sector houdt zich daar goed aan. 'Uit de praktijk is echter bekend dat daarmee niet alle problemen op het gebied van kwaliteit zijn opgelost', aldus het NJi.

advertenties
Junior Service Amsterdam
Kinderdagverblijf Rovertjes
Hanging Houses, speeltenten voor kinderen
TintelTuin
Voor ouders en kinderen die eens iets anders willen op vakantie...
Internet diensten
Webdesign, webdevelopment, e-commerce, restyling...
Kindercentrum De Morgenstond
Klimhal Amsterdam voor kinderfeestjes...
Breng een bezoekje aan Kids Planet
Uw logo hier? 
Neem contact met ons op