Kinderopvang
Amsterdam

Asscher: 'Meer behoefte aan meertalige buitenschoolse opvang

Er is steeds meer behoefte aan meertalige buitenschoolse opvang. Ouders zouden graag zien dat hun kinderen op de kinderopvang in aanraking komen met meerdere talen. Dit schrijft minister Asscher van Sociale Zaken in een brief aan de Tweede Kamer. Asscher beantwoordt in de brief vragen van de VVD, PvdA en CDA over het voorgehangen Ontwerpbesluit tot wijziging van het Besluit kwaliteit kinderopvang en peuterspeelzalen. De PvdA-fractie wilde onder andere weten wat het nut is van meertalig buitenschoolse opvang en hoeveel ouders en kinderen behoefte hebben om hiervan gebruik te maken.

“De signalen dat ouders in toenemende mate graag zien dat hun kind op jonge leeftijd in de kinderopvang in aanraking komt met een vreemde taal bereiken mij via de toezichthouder, individuele gemeenten zoals de gemeenten Amsterdam, Enschede en Utrecht, de Brancheorganisatie Kinderopvang, Boink en organisaties zoals het voormalig Europees Platform (nu EP Nuffic)”, schrijft Asscher. “Met de wettelijke verankering om meertalige buitenschoolse opvang aan te mogen bieden, is aangesloten bij deze behoefte.” Overigens zijn Kindercentra niet verplicht om van deze mogelijkheid gebruik te maken.

De VVD-fractie vroeg zich af het ontwerpbesluit zich beperkt tot Engels, Frans en Duits en niet verder wordt uitgebreid met andere talen. Volgens Asscher blijft het bij deze drie talen, omdat Engels als gemeenschappelijk communicatiemiddel wordt gebruikt en Duits en Frans de talen zijn die in de landen om ons heen worden gesproken.

Voor meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk (dat wil zeggen voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar) wordt middels een landelijk experiment verder onderzocht wat de gevolgen zijn van meertalige opvang voor de algehele taalwerving en voor de Nederlandse taal. Alleen wanneer het experiment aantoont dat meertalige dagopvang en meertalig peuterspeelzaalwerk geen aanwijsbaar negatieve gevolgen hebben voor de taalontwikkeling van jonge kinderen, kan meertalige opvang voor de leeftijdscategorie 0-4 jarigen door middel van wettelijke verankering breed worden ingevoerd. Op dit moment werkt Asscher aan een besluit om dit experiment uit te werken.

advertenties
Junior Service Amsterdam
Kinderdagverblijf Rovertjes
Hanging Houses, speeltenten voor kinderen
TintelTuin
Voor ouders en kinderen die eens iets anders willen op vakantie...
Internet diensten
Webdesign, webdevelopment, e-commerce, restyling...
Kindercentrum De Morgenstond
Klimhal Amsterdam voor kinderfeestjes...
Breng een bezoekje aan Kids Planet
Uw logo hier? 
Neem contact met ons op